Mỹ: Tháng 10, tỷ lệ thất nghiệp vẫn cao, nhưng số lượng việc làm mới được tạo ra nhiều hơn

Tin mới

03/11/2012 15:54

B.T.H