Mỹ: Thượng sĩ Joseph Chamblin bị tù 30 ngày vì tiểu lên thi thể một tay súng Afghanistan

Tin mới

21/12/2012 09:20

M.Nhung