Mỹ: Thượng viện phê chuẩn 60 tỉ USD cho nạn nhân bão Sandy

Tin mới

29/12/2012 14:58

B.T.Q