Mỹ: Tỉ lệ thất nghiệp tháng 11 giảm còn 7,7%, thấp nhất trong gần 4 năm qua

Tin mới

08/12/2012 00:30

M.Nhung