Mỹ triển khai khoảng 4.000 lính cùng nhiều chiến đấu cơ F-16 đến miền nam Yemen

Tin mới

11/09/2012 07:35

M.Nhung