Mỹ triển khai thêm ba trực thăng MV-22 Osprey đến căn cứ tại Nhật Bản

Tin mới

02/10/2012 21:09

T.Tiên