Mỹ: TT Obama có thể đề cử bộ trưởng quốc phòng mới trước 31-12

Tin mới

13/12/2012 05:30

M.Nhung