Myanmar: Bang Rakhine ấn định hạn chót để người dân giao nộp vũ khí là ngày 3-11

Tin mới

02/11/2012 05:30

M.Nhung