Năm 2012, Bình Dương thu hút trên 2,6 tỉ USD vốn FDI

Tin mới

01/01/2013 09:39

Phong Linh