Năm 2012, thế giới thiệt hại 140 tỉ USD do thiên tai

Tin mới

20/12/2012 14:04

Phong Linh