Năm 2013, Jetstar Pacific chỉ khai thác máy bay Airbus A320

Tin mới

02/01/2013 13:00

Phong Linh