Năm 2013, Việt Nam dự kiến vay từ ADB 1,36 tỉ USD

Tin mới

12/01/2013 16:35

B.T.Q