Năm 2015 sẽ đưa kim ngạch thương mại Việt - Lào đạt mốc 2 tỉ USD

Tin mới

26/12/2012 20:59

M.Nhung