Nam Phi: Chấm dứt đình công tại mỏ Marikan sau thỏa thuận nâng lương

Tin mới

19/09/2012 09:44

 

 

Phong Linh