Nam Phi: Công ty khai mỏ Amplats sa thải 14.000 công nhân

Tin mới

16/01/2013 12:45

T.Nguyên