Nam Phi: Tỉ lệ thất nghiệp lên đến 29,8%, tương đương 5,5 triệu người

Tin mới

31/10/2012 04:29

M.Nhung