Nam Sudan tuyên bố sẵn sàng rút quân khỏi biên giới tranh chấp với Sudan ngày 1-1

Tin mới

02/01/2013 02:30

M.Nhung