NATO: Ngày 7-8, cử ông Maurits Jochems làm đại diện dân sự cấp cao mới tại Afghanistan

Tin mới

07/08/2012 21:12


T.Kim