NATO nhất trí kéo dài nhiệm kỳ của TTK Rasmussen thêm 1 năm đến tháng 7-2014

Tin mới

03/10/2012 18:48

B.T.H