Negeria: Ngày 22-12, đánh bom liều chết nhằm vào 2 hãng viễn thông lớn, không có dân thiệt mạng

Tin mới

22/12/2012 19:45

 

T.Kim