Nền kinh tế Mỹ có thêm 163.000 việc làm trong tháng 7, cao hơn dự kiến

Tin mới

04/08/2012 13:59

B.T.H