New Zealand-Singapore bắt đầu tập trận chung ngoài khơi Đảo Bắc ngày 15-10

Tin mới

16/10/2012 08:40

 

M.Nhung