Nga, Canađa đề nghị giúp vận chuyển binh lính Pháp và châu Phi sang Mali

Tin mới

21/01/2013 00:35

M.Nhung