Nga, Ý bắt đầu tập trận chung chống cướp biển "Ionex - 2012" tại vịnh Taranto ở Địa Trung Hải

Tin mới

07/11/2012 19:45

B.T.H