Nga-Ấn kí các thỏa thuận quốc phòng mới trị giá gần 2,9 tỉ USD ngày 24-12

Tin mới

25/12/2012 01:30

M.Nhung