Nga cấp vũ khí cho Syria theo cam kết từ hợp đồng thời Liên Xô

Tin mới

05/11/2012 22:24

 

Phong Linh