Nga chi 4 tỉ USD mua 39 máy bay vận tải quân sự

Tin mới

05/10/2012 15:20

T.Nguyên