Nga: Chi phí quốc phòng năm 2012 là 2.000 tỉ rúp và sẽ tăng liên tục trong 3 năm tới

Tin mới

24/10/2012 20:59

B.T.H