Nga chuyển giao 4 máy bay MiG-29K/KUB cho Ấn Độ

Tin mới

29/12/2012 20:34

B.T.Q