Nga cung cấp hệ thống điều khiển tự động cho xe tăng T-90 của Ấn Độ vào năm 2013

Tin mới

07/11/2012 07:37

Phong Linh