Nga: Động đất mạnh 6,8 độ Richter làm rung chuyển quần đảo Kuril, thuộc tỉnh Sakhalin

Tin mới

17/11/2012 09:42

B.T.H