Nga duyệt binh lớn kỷ niệm 70 năm chiến thắng Stalingrad

Tin mới

02/02/2013 14:14

B.T.H