Nga hạ thủy tàu ngầm nguyên tử chiến lược thuộc dự án 955 Borei tên Vladimir Monomach

Tin mới

30/12/2012 17:20

M.Khuê