Nga: Hạ viện nước này thông qua dự luật trả đũa đạo luật Magnitsky của Mỹ

Tin mới

21/12/2012 20:42

M.Khuê