Nga hoãn kế hoạch mua hai tàu chiến Mistral của Pháp đến năm 2016

Tin mới

23/12/2012 11:20

M.Nhung