Nga hối thúc phái bộ giám sát Liên Hiệp Quốc ở lại Syria ngày 15-8

Tin mới

16/08/2012 01:34

M.Nhung