Nga khai thác mỏ khí đốt lớn ở Bắc Cực

Tin mới

24/10/2012 13:27