Nga: Ngành khai thác dầu mỏ tăng 1,3% sản lượng, đạt hơn 518 triệu tấn năm 2012

Tin mới

05/01/2013 02:30