Nga: Nhiệt độ thành phố Klin xuống - 31 độ C trong ngày 24-12

Tin mới

24/12/2012 13:37

 

T.Nguyên