Nga: Những trẻ em đã được tòa án chấp thuận làm con nuôi người Mỹ vẫn được tới Mỹ

Tin mới

12/01/2013 04:30

M.Nhung