Nga: Nổ ở kho đạn cũ thuộc căn cứ Donguz ngày 9-10, nhiều người phải sơ tán

Tin mới

10/10/2012 01:30

M.Nhung