Nga phóng thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và tên lửa có cánh từ tàu ngầm nguyên tử

Tin mới

01/11/2012 22:12

T.Tiên