Nga: Rò rỉ khí clo tại Perm ngày 14-11, 3 người chết, 47 người phải điều trị

Tin mới

15/11/2012 04:30

M.Nhung