Nga sẽ khởi công đóng tàu sân bay nguyên tử chứa 50.000 tấn vào năm 2018

Tin mới

26/11/2012 20:11

Lê Thoa