Nga sẽ phát triển hệ thống pháo dự hành mới cho lính nhảy dù

Tin mới

17/10/2012 07:29

T.Nguyên