Nga: Tập đoàn Gazprom đầu tư 38 tỉ USD để khai thác khí ở Siberia

Tin mới

01/11/2012 09:33

T.Nguyên