Nga thử nghiệm súng tiểu liên mới nhất AK-12 do công ty Izhmash sản xuất

Tin mới

03/11/2012 08:31

B.T.H