Nga thử thành công một hệ thống phòng thủ tên lửa tầm ngắn ngày 16-10

Tin mới

17/10/2012 02:30