Nga: Tuyến thứ hai của đường ống khí đốt "Dòng chảy phương Bắc" hoạt động ngày 8-10

Tin mới

09/10/2012 00:32

M.Nhung