Nga vừa giao 4 chiến đấu cơ MiG-29K/KUB cho hải quân Ấn Độ

Tin mới

30/12/2012 08:34

M.Nhung